Zadanie 276.
276.jpg

O.J.N.R.

Poprowadźmy prostą prostopadłą do odcinka AN wychodzącą z wierzchołka B, a pukty przecięcia z przedłużeniami odcinków AN i AC oznaczmy kolejno jako X i W.
Wystarczy wykazać, że WC = CM (Tales).
Zauważmy, że β = α (bo $\angle$CNY i $\angle$XNB - wierzchołkowe oraz β - dopełnienie do 180o).
Stąd $\Delta$ANC przystający do $\Delta$CBW (cecha k-k-b), więc WC = CM.

C.N.D.