Zadanie 280.
280a.jpg

O.J.N.R.

Wystarczy wykazać, że $\angle$FAB = $\angle$EDC.
Aby pokazać równość kątów, należy pokazać, że leżą na równych łukach.
Zauważmy, że pary boków o tych samych numerach mają równe miary (naprzemianległe).
Stąd łuk FB = łuk CE (bo kąt 2).
Dalej zauważmy też, że $\angle$FAB jest oparty na łuku dopełniającym do łuku FB, a $\angle$EDC jest oparty na łuku dopełniającym do łuku CE, więc są tej samej miary.

C.N.D.