Zadanie 5.26.
M1.bmp

(kliknij, aby powiększyć)

Zauważmy, że na czworokącie $FODC$ możemy opisać okrąg (dwa kąty proste). Wtedy kąt $\angle FOD = 180^{\circ} - \angle ACB$. Wystarczy zauważyć, że $2 \angle FED = \angle FOD$, czyli $\angle FED = \frac{180^{\circ} - \angle ACB}{2}$, a ponieważ $\angle ACB \in (0^{\circ},180^{\circ})$ to $\angle FED$ jest ostry.
Analogicznie dla pozostałych kątów.