Zadanie 5.45.

Zadanie sprowadza się do sprawdzenia, czy w stosunkach:

$A : B : C : D$ zachodzi $A+C=B+D$ (kąty naprzeciwległe muszą być równe),

czyli:

a) TAK
b) NIE
c) TAK
d) NIE