Aktualności

trwa aktualizacja, przepraszamy za problemy!

ss.jpg

4 czerwca
Uroczystość upamiętniająca 23 Rocznicę pierwszych wolnych wyborów do Sejmu

Dnia 4 czerwca 2012 roku w Hali Stulecia miała miejsce uroczystość patriotyczna upamiętniająca 23 Rocznicę pierwszych wolnych wyborów do Sejmu RP. W tej uroczystości uczestniczył Prezydent Wrocławia, Pan Rafał Dutkiewicz, rzedstawiciele władz NSZ "Solidarność" Dolnego Śląska, oświaty oraz młodzież wrocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
zobacz więcej...


ss.jpg

26 maja
Wroclok 2012

26 drużyn startowało w X jubileuszowych zawodach sportowo- obronnych ‘’Wroclok’’2012r, które odbyły się w Wyższej Szkole Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Pięcioosobowe drużyny miały do zaliczenia: punkt logistyczny, punkt medyczny, punkt techniczny, pokonywanie przeszkody wodnej, punkt strzelecki, rzut granatem, oraz dwa punkty zwane lampionami(wykrywanie ukrytych celów).
zobacz więcej...


ss.jpg

17 maja
Wizyta Mistrza Polski Śląska Wrocław

Dnia 17 maja 2012 roku od­było się spo­tka­nie uczniów Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu z za­wod­ni­kami WKS Śląsk Wrocław — ak­tu­al­nymi pił­kar­skimi mi­strzami Polski. Re­pre­zen­ta­cję two­rzyli: obrońca Ślą­ska Tadeusz Socha oraz asy­stent tre­nera Paweł Barylski. Wizyta miała miej­sce w ra­mach pro­gramu „Czternastka miej­scem spo­tkań i dyskusji”.
zobacz więcej...


sprawnijakzolnierze.jpg

25 kwietnia
Sprawni jak żołnierze

25 kwietnia na te­re­nie Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych we Wrocławiu miały miejsce za­wody spor­towo-obronne „Sprawni jak żołnierze”. Nasi koledzy - Gabrysia Kacprzak i Tomek Marcinkowski brali udział w na­stę­pu­ją­cych kon­ku­ren­cjach: ćwi­cze­nia gim­na­styczne w hali spor­to­wej, bieg na orien­ta­cję, rzut gra­na­tem, pierw­sza po­moc przed­me­dyczna, strze­la­nie na strzel­nicy pne­uma­tycz­nej.
zobacz więcej...


mat.gif

18-19 kwietnia
LXIII Olimpiada Matematyczna - finał

W dniach 18–19 kwiet­nia 2012 r. w Kielcach od­był się fi­nał Olimpiady Matematycznej. Uczeń naszej klasy - Kajetan Ożarowski zdobył tytuł laureata IV stopnia. Jest to już drugi sukces Kajetana w Olimpiadzie Matematycznej. W ubiegłym roku zdobył on tytuł finalisty. Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów!
zobacz więcej...


8wsp.jpg

23 marca 2012r.
XVIII Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" - gala laureatów

Wyłoniono lau­re­atów wro­cław­skiej edy­cji XVIII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Jury wy­brało naj­lep­szych wo­lon­ta­riu­szy ze szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjal­nych i po­nad­gim­na­zjal­nych spo­śród 52 zgło­szo­nych kandydatów.
zobacz więcej...


height="100px"

15 marca
Międzyklasowe Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu

zobacz więcej...


height="100px"

15 marca
Kangur matematyczny

zobacz więcej...


height="100px"

12-14 marca
Rekolekcje wielkopostne

zobacz więcej...


height="100px"

11 marca
Konkurs deadline24

zobacz więcej...


height="100px"

10 marca
Dni otwarte w LO XIV i GD49

zobacz więcej...


height="100px"

8 marca
Dzień Kobiet

zobacz więcej...


height="100px"

3 marca
X Olimpiada Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stostowanej: etap okręgowy

zobacz więcej...


height="100px"

1 marca
VII Olimpiada Przedsiębiorczości: etap okręgowy

zobacz więcej...


height="100px"

29 lutego
Liga klas: konkurs "Ukryte talenty"

zobacz więcej...


height="100px"

16-17 lutego
LXIII Olimpiada Matematycznej: etap okręgowy

zobacz więcej...


height="100px"

14 lutego
"Randka w ciemno" w internacie

zobacz więcej...


height="100px"

14 lutego
Walentynki

zobacz więcej...


height="100px"

11-12 lutego
XXXVIII Olimpiada Geograficzna: etap okręgowy

zobacz więcej...


height="100px"

7-9 lutego
XIX Olimpiada Informatyczna: etap okręgowy

W dniach od 7 do 9 lutego odbyły się zawody okręgowe XIX Olimpiady Informatycznej.
zobacz więcej...