Język angielski (grupa 4)

Powróć do poprzedniej strony

Some vocabulary

 1. a celebrity - gwiazda
 2. a harbout master - kapitan portu
 3. a holiday-maker - wczasowicz
 4. a pen friend - korespondencyjny przyjaciel
 5. a service - usługa
 6. a traffic (jam) - korek (uliczny)
 7. a website - strona internetowa
 8. disappointed - rozczarowany, zawiedziony
 9. impatient - zniecierpliwiony, niecierpliwy
 10. negotiations - negocjacje
 11. peace talks (conduct) - rozmowy pokojowe (prowadzić)
 12. pleased - zadowolony
 13. the Caribbean - Karaiby
 14. to convey information - przekazać informacje
 15. to hold up - zatrzymać, powstrzymywać, utkwić
 16. to vary - różnić się, zmieniać
 17. uncertain - niepewny
 18. widely - szeroko, znacznie

Prepositions

at

 1. to wave at sb
 2. to glare at sb - gapić na kogoś
 3. to smile at sb
 4. to wink at sb - mrugać do kogoś
 5. to shout at sb - krzyczeć na kogoś

from

 1. to hear from sb (sb's news)

into

 1. to bump into sb

to

 1. to chat to sb
 2. to whisper to sb
 3. to write a letter to sb
 4. to connect to sb

with

 1. to shake hands with sb
 2. to make appointment with sb
 3. to communicate with sb
 4. to have a meeting with sb

Phrases with say, tell, speak, talk

say tell speak talk
to not say a word to tell the diference between
to tell people what to do
to tell the truth
to tell the time
to speak sb's mind
to speak for yourself
to talk non-stop
to talk business

Phrasal Verbs

 1. to switch off - wyłączać
 2. to put through - przełączyć (rozmowę telefoniczną)
 3. to hang on - czekać
 4. to run out - wyczerpać się
 5. to cut off - przerwać
 6. to get through - łączyć
 7. to call back - oddzwonić
 8. to hang up - odkładać słuchawkę

Idioms with touch, held, contact

 1. to be out of touch - nie być na bieżąco
 2. to get hold of - złapać
 3. to lose touch with (Ann) - stracić kontakt z (Ann)
 4. to lost contact with (the plane) - stracić kontakt z (samolotem)
 5. to hold the line - czekać na połączenie (dos. wisieć na linii)
 6. to come into contact - wejść w kontakty

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź