Język angielski (grupa 4)

Powróć do poprzedniej strony

Some vocabulary

 1. an access to the Internet - dostęp do internetu
 2. a benefit = an advantage
 3. a cultural diversity - różnorodność kulturowa
 4. a field - pole (an area)
 5. a format = an arrangement
 6. a local company
 7. a local currency - lokalna waluta
 8. a mother tongue - język ojczysty
 9. a pace (wymowa)- tempo
 10. a target market - rynek docelowy
 11. guaranteed = certain
 12. proficient - wprawny, biegły (excellent)
 13. to adapt = to change
 14. to conduct business - prowadzić firmę
 15. to expand = to grow

Komentarze

Dodaj nową wypowiedź