Liga Klas

punktacja z dnia 22 czerwca:

Lp. Konkurencje (max) I A I B I C I D I E I F
1. "Beania" (12) 10 4 2 8 12 6
2. "Wroclove mnie kręci" (6) 3 4 5 2 1 2
3. Konkurs małych form teatralnych (12) 10 6 2 6 6 12
4. My Wrocławianie, my Dolnoślązacy (6) 4 6 2 3 1 5
5. Edukacja regionalna (3) 3 - - - 2 -
6. Konkurs "LIP - DUB" (6) 2 5 1 6 3 4
7. "Multilingwalna czternastka" (0) - - - - - -
8. Udział w szkolnym LIPDUBie (6) 2 4 2 3 3 3
9. Dzień sportu szkolnego (9) 9 6 0 8 4 4
10. Konkurs piosenki turystycznej (9) 5 8 0 7 4 8
11. Konkurs na stronę internetową klasy (6) 6 5 2 2 4 3
12. Ranking sportowy (12) 8 10 12 12 0 6
13. Działalność w wolontariacie (12) 12 2 4 8 10 6
14. Frekwencja (6) 6 1 5 3 4 2
15. Średnia ocen (6) 6 4 2 5 1 3
SUMA (111) 86 65 39 71 55 66
MIEJSCE I IV VI II V III