Plan Lekcji

Poniedziałek

0. -
1. Język polski
2. Matematyka
3. Matematyka
4. Język angielski
5. PO / Fizyka
6. Religia / Etyka
7. Historia
8. Fizyka / PO

Wtorek

0. Informatyka / -
1. Informatyka
2. Język niemiecki / WF
3. Język niemiecki / WF
4. Fizyka
5. Fizyka
6. Język angielski
7. WF / Język niemiecki
8. Język polski

Środa

0. Język angielski
1. Język angielski
2. Geografia
3. Matematyka / -
4. Fizyka
5. Język polski
6. Godzina wychowawcza
7. Język polski
8. Religia / Etyka

Czwartek

0. Fakultety
1. Fakultety / Matematyka
2. Matematyka
3. Matematyka
4. Język niemiecki / WF
5. Biologia
6. Chemia
7. WF / Język niemiecki
8. WF / Język niemiecki

Piątek

0. Język angielski
1. Język angielski
2. Język polski
3. Matematyka
4. Matematyka
5. Historia