Plan Lekcji
Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa
0 Fizyka (218) Tech. inf. (214) Język angielski
1 PO (106) Fizyka (218) Tech. inf. (214) Tech. inf. (215) Język angielski
2 Matematyka (209) Matematyka (210) WF Język niemiecki Geografia (308)
3 Matematyka (209) Matematyka (210) WF Język niemiecki Matematyka (209) Matematyka (203)
4 Język angielski Fizyka (216) Fizyka (216)
5 Język polski (315) Język polski (315) Język polski (315)
6 Religia (208) Etyka (027) Język angielski Godz. wychow. (315)
7 Fizyka (315) Język niemiecki WF Historia (309)
8 PO (110) Religia (202) Etyka (027)

Lekcja Czwartek Piątek
0 Fakultet Język angielski
1 Fakultet Język angielski
2 Matematyka (209) Matematyka (216) Historia (309)
3 Matematyka (209) Matematyka (216) Matematyka (209) Matematyka (110)
4 WF Język niemiecki Matematyka (209) Matematyka (110)
5 Biologia (313) Język polski (305)
6 Chemia (017) Język polski (305)
7 Język niemiecki WF
8 Język niemiecki WF