Plan Lekcji

Wróć do aktualnego planu

Rok szkolny 2010/11

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. Język angielski - Informatyka (215) / - Język angielski -
1. Język angielski - / Informatyka (215) Informatyka (215) / - Język angielski -
2. Chemia (017) Biologia (313) Język polski (304) Matematyka (209) Matematyka (027) Fakultet Matematyka (210)
3. Matematyka (209) Matematyka (202) Język polski (304) Matematyka (209) Matematyka (027) Fakultet Matematyka (210)
4. Matematyka (209) Matematyka (202) Geografia (308) Fizyka (218) Język niemiecki Wych. fizyczne Biologia (313)
5. Język niemiecki Wych. fizyczne Wych. fizyczne Język niemiecki Wych. fizyczne Język niemiecki Język niemiecki Wych. fizyczne Język polski (302)
6. Fizyka (218) Chemia (017) Wych. fizyczne Język niemiecki Godz. wychow. (303) Matematyka (209) Matematyka (202) Historia (309)
7. Biologia (313) Fizyka (218) Fizyka (218) PO (106) Chemia (017) Język angielski
8. Religia (216)
Etyka (027)
Fizyka (218) Język polski (302) Religia (304)
Etyka (027)
Język angielski