Sprawni jak żołnierze

25 kwietnia

25 kwietnia na te­re­nie Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych we Wrocławiu miały miejsce za­wody spor­towo-obronne „Sprawni jak żołnierze”. Nasi koledzy - Gabrysia Kacprzak i Tomek Marcinkowski brali udział w na­stę­pu­ją­cych kon­ku­ren­cjach: ćwi­cze­nia gim­na­styczne w hali spor­to­wej, bieg na orien­ta­cję, rzut gra­na­tem, pierw­sza po­moc przed­me­dyczna, strze­la­nie na strzel­nicy pne­uma­tycz­nej. Drużyna dziewczyn z naszej szkoły (oprócz Gabrysi była to Kornelia Mulak z klasy II F oraz Ines Rakoczy z I D) zajęła III miejsce, natomiast drużyna chłopców (Tomek razem z Patrykiem Gliwiński i Dominikiem Kinastowskim z klasy II B) - IV. Serdecznie gratulujemy!