Uroczystość upamiętniająca 23 Rocznicę pierwszych wolnych wyborów do Sejmu

4 czerwca

Dnia 4 czerwca 2012 roku w Hali Stulecia miała miejsce uroczystość patriotyczna upamiętniająca 23 Rocznicę pierwszych wolnych wyborów do Sejmu RP. W tej uroczystości uczestniczył Prezydent Wrocławia, Pan Rafał Dutkiewicz, przedstawiciele władz NSZ "Solidarność" Dolnego Śląska, oświaty oraz młodzież wrocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Spotkanie uświetnił artystyczny występ poetycko-muzyczny młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego Nr 17 we Wrocławiu, który zobrazował młodym widzom trudną, dramatyczną, a w rezultacie zwycięską polską drogę do wolności. W uroczystości wzięła udział grupa 4 uczniów z naszej klasy pod opieką prof. Czesława Zadrożnego.

Tekst zapożyczony ze strony koła strzeleckiego LO 14 we Wrocławiu.