Zadanka Z Trójkata

Zad.1 Wykaż, że R=ab2hc

Zad.2 Wykaż, że R=abc4S

Zad.3 Wykaż, że S>2R12r32 w dowolnym trójkącie.

Zad.4 Wykaż, że abca+b+c = 2Rr

Zad.5 Wykaż, że ha + hb+ hc ≤ 12R( a2+ b2 + c2 )

Dowodzimy pierwszy wzór, a następne zadania z wykorzystaniem poprzednich
S.M.